Velkommen til Strandparkens Bådelaug

Bådelauget i Ishøj Havn, for dem der først og fremmest vil sejle.

Velkommen til Strandparkens Bådelaug

Bådelauget i Ishøj Havn, for dem der først og fremmest vil sejle.

Velkommen til Strandparkens Bådelaug

Bådelauget i Ishøj Havn, for dem der først og fremmest vil sejle.

Velkommen til Strandparkens Bådelaug

.

.

Bådelauget i Ishøj Havn, for dem der først og fremmest vil sejle.

Velkommen til Strandparkens Bådelaug

Bådelauget i Ishøj Havn, for dem der først og fremmest vil sejle.

Velkommen til Strandparkens Bådelaug

Bådelauget i Ishøj Havn, for dem der først og fremmest vil sejle.

Velkommen til Strandparkens Bådelaug

Bådelauget i Ishøj Havn, for dem der først og fremmest vil sejle.

Velkommen til Strandparkens Bådelaug

Bådelauget i Ishøj Havn, for dem der først og fremmest vil sejle.

Velkommen til Strandparkens Bådelaug

Bådelauget i Ishøj Havn, for dem der først og fremmest vil sejle.

Velkommen til Strandparkens Bådelaug

Bådelauget i Ishøj Havn, for dem der først og fremmest vil sejle.


Strandparkens Bådelaug

SBL 

Strandparkens BådeLaug blev etableret den 15. februar 1991. Og er en tursejlerklub, hvis formål udelukkende er at koncentrere sig om tursejlads og hygge i klubregi.

Det var også et stort ønske at få eget klubhus uden restaurant, således at alle har frihed til at medbringe egen mad og drikkevarer.

Lauget består i dag af ca. 201 medlemmer fordelt på ca. 119 både.

Ifølge vedtægterne skal nye medlemmer godkendes af eksisterende medlemmer. Dette indebærer at en optagelsesbegæring kommer op
at hænge inde i klubhuset i ca. 14 dage.

Er du interesseret i medlemsskab, så prøv at få en snak nede ved klubhuset ved bro S-10, eller send en mail til klubbens mailadresse.
(Læs mere om medlemsskab her…!)

Denne site er senest opdateret den 19. januar 201
(Bestyrelses referat 17. januar).

Tina byder velkommen til jubilæumsfest

Faste aktiviteter.
Generalforsamling den sidste tirsdag i marts måned
Standerophal – Den 3. lørdag i april måned
Standernedhal – Den 2. lørdag i november måned

Se her de seneste nyheder

Her kan du se referater, regnskaber og nyhedsbreve


Luk alle vinduer herunder
Referater, regnskaber etc.

Bestyrelsesmøde den 17 januar 2017

referat-bestyrelsesmoede-25-okt-2016

Referat bestyrelsesmøde 29 aug 2016

Referat af bestyrelsesmøde- 3. maj 2016

Referat af bestyrelsesmødet 11. april 2016

Budget efter Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling 2016

Regnskab 2015 og foreløbigt budget 2016

Beretning ved generalforsamling 2016

Referat bestyrelsesmøde den 27.oktober 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2015 Se her..!

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2015 Se her…!

Referat af bestyrelsesmøde den 12. marts 2015 Se her…!

Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2015 Se her…!

Referat af repræsentantskabsøde 26. november 2014 Se her…!

Referat af generalforsamling den 2. oktober 2014 Se her…!

Referat af generalforsamling den 25. marts 2014 Se her…!

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2014  Se her…!

Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2014 Se her…!

Se arkiv over tidligere: Her…!

Luk alle vinduer herunder
Nyhedsbrev Juni 2015

Kære laugssøstre og – brødre

Laugets bestyrelse har nu holdt et par møder efter den ret store udskiftning, der skete ved sidste generalforsamling. Vi har behov for at gøre status over det forgangne, og for at sætte en ny kurs for fremtiden.
Bortset fra det forbedrede samarbejde med havnens to øvrige sejlklubber, så har SBLs aktiviteter i de senere år været lidt rutineprægede uden de store nyheder.
Der har imidlertid været to tydelige tendenser, nemlig at der ofte er færre deltagere end tidligere, og at det er blevet vanskeligere at finde medlemmer, der vil påtage sige at løse de forskellige arbejdsopgaver I SBL. Vi har således været nødt til at betale professionelle for både rengring af vort klubhus og for reparationer af vort tag. Den slags blev tidligere løst af frivillige medlemmer. Dette skal ikke opfattes som en bebrejdelse eller en løftet pegefinger. Det er helt legitimt, at vi ikke kan afse tid til frivilligt arbejde i SBL. Udviklingen går tilsyneladende i retning af, at de yngre medlemmer foretrækker at nyde deres fritid og betale sig fra de mindre fornøjelige ting. Men vi har i bestyrelsen behov for at kendskab til, hvad det er laugets medlemmer ønsker.

SBL har en stor gruppe af passive medlemmer, der aldrig deltager i laugets arrangement. Dette kan naturligvis skyldes, at mange af vore medlemmer ikke har et behov for klubliv, og at de kun er medlemmer, fordi de skal være medlem af en sejlklub. Men det kan også skyldes, at vore aktiviteter ikke modsvarer medlemmernes behov og interesser.
SBL har ligeledes brug for at finde en ny formand og en ny kasserer. Hanne og Bjørn vil i hvert fald gerne aflastes på næste generalforsamling.

Vi har altså et stort behov for at få afklaret, hvilke aktiviteter SBL skal tilbyde medlemmerne. Og vi har brug for at finde medlemmer, der kan og vil arrangere disse aktiviteter. Vi vil derfor opfordre til, at vi alle hen over sommeren diskuterer SBL’s fremtid indbyrdes, når vi alligevel mødes i havnen. Til efteråret kan vi så arrangere en mere formel debat om fremtiden i form af et eller flere medlemsmøder.

I Ønskes alle en rigtig god sommer – Bestyrelsen

 

Luk vinduer herover

Klubbens billedgalleri herunder – Klik for at se alle i stor størrelse.  

 

Send email til bådelauget

I forbindelse med denne nye hjemmeside, hører vi gerne hvad du, som bruger mener ?
Har du forslag til forbedringer / ændringer, skriv til webmaster.


Formand
Frank Andersen

Sekretær
Helene Kampman

Medlem
Dirch Boesgaard

Festudvalg
Birthe Vium Jensen

Bygge- og kubhusudvalg
Allan Jensen

Kasserer
Solveig Skalander

Medlem
Hanne Jensen

Aktivitets & Turudvalg
Jens Lind

Revisor
Gert Poulsen

Suppleant
??????

Aktivitets & Turudvalg
Niels Bargholz

Festudvalg
Tina Lind

Revisor
Preben Bjørn Madsen

Laugets vedtægter
Generelt om medlemsskab
Danmarks Fritids Sejler Union

Gå til hjemmesiden her…!  

Se også vores Facebook side
Meld dig til gruppen og få notifikationer når der er nyt fra Bådelauget
Klik på logo