Kære Medlemmer,
Bestyrelsen har i dag holdt et kort bestyrelsesmøde, hvor vi har konstitueret os som følger: Formand Jens Lind, Sekretær Char(Lotte) H Mose, Kasserer Kell Nielsen, bestyrelsesmedlem Jannie Vangebo, bestyrelsmedlem Tonni Jensen. Festudvalg: Tina Lind & Birte Vium. Aktivitetsudvalg: Tonni Jensen, Stig Ole Holst, Kåre Pedersen.
Bestyrelsen glæder sig til at trække i arbejdstøjet ?

Sæt allerede nu kryds  i kalenderen lørdag den 14. november til standernedhal. Nærmere information og invitation følger.
På glædelig gensyn
Bestyrelsen SBL