Efter generalforsamlingen 2020

Efter generalforsamlingen 2020

Kære Medlemmer, Bestyrelsen har i dag holdt et kort bestyrelsesmøde, hvor vi har konstitueret os som følger: Formand Jens Lind, Sekretær Char(Lotte) H Mose, Kasserer Kell Nielsen, bestyrelsesmedlem Jannie Vangebo, bestyrelsmedlem Tonni Jensen. Festudvalg: Tina Lind...